Skip to main content

313 — Tractament i recobriment dels metalls

  Recobriment o revestiment industrial dels metalls, el seu tractament tèrmic i també la decoració i protecció decorativa d'aquests. Abasta el recobriment per elctrolisi, oxidació anòdica, fosfatació, revestiment per immersió, amb pintures metàl·liques, esmaltadura, lacatge, poliment, etc.

  Descendants
  Code Description
  3130 Tractament i recobriment dels metalls
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  3135 Tractament i recobriment de metalls

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  13 Construccions metàl·liques