Skip to main content

3163 — Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro

    Fabricació de cargols, perns, femelles, volanderes, reblons, manyeria, etc.

    i també fabricació de molles, ressorts, ballestes i cadenes, filferro a partir de rodons comprats, electrodes per a soldadura d'arc, clavaó, teles i malles metàl·liques, filferro espinós, cables (llevat fils i cables elèctrics), agulles, agulles de cap i altres articles metàl·lics derivats del filferro.

    No s'hi inclou la fabricació de cadenes de transmissió (326.1).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.