Skip to main content
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.407.603 15.706.012 17.383.979
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 9.712.845 11.315.758 12.960.855
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 80.438.738 88.844.987 90.540.366
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 58.545.875 64.853.203 65.583.918
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 37.814.434 39.360.517 40.467.603
Vendes a l'engròs i al detall 37.738.612 39.266.993 40.372.315
Volum de negoci per altres conceptes 75.822 93.523 95.288
Consum de mercaderies 25.998.511 27.201.505 27.963.265
Compres de mercaderies 26.133.473 27.381.594 28.080.565
Variació d'existències de mercaderies 134.962 180.088 117.300
Marge comercial brut 11.740.101 12.065.488 12.409.050
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,1 30,7 30,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç