Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 26,9 674,2 701,1
De 25 a 34 anys 303,3 569,5 872,9
De 35 a 44 anys 585,8 595,8 1.181,5
De 45 a 54 anys 679,4 512,2 1.191,6
De 55 a 64 anys 586,2 366,1 952,3
De 65 anys i més 877,4 530,9 1.408,3
Total 3.059,0 3.248,7 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.