Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 10,6 690,5 701,1
De 25 a 34 anys 238,3 634,6 872,9
De 35 a 44 anys 683,0 498,6 1.181,5
De 45 a 54 anys 774,3 417,3 1.191,6
De 55 a 64 anys 656,8 295,5 952,3
De 65 anys i més 871,0 537,4 1.408,3
Total 3.233,9 3.073,8 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.