Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 275,9 259,9 535,8
D'1 a 3 anys 261,7 264,5 526,2
3 anys i més 945,5 938,4 1.883,9
Total 1.483,2 1.462,8 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles