Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Directors i gerents 87,6
Professionals científics i intel·lectuals 569,2
Tècnics i professionals de suport 370,6
Empleats oficina, comptables i administratius 432,2
Treballadors restauració, personals i venedors 576,3
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 15,6
Artesans, treballadors indústries i construcció 305,2
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 237,0
Ocupacions elementals 350,6
Ocupacions militars 1,6
Total 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles