Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
11 mesos i menys 535,8
D'1 a 3 anys 526,2
3 anys i més 1.883,9
Total 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles