Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
T. treballant sense interr. en l'ocup. / Contracte
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Indefinit  Temporal     Total
11 mesos i menys 115,3 295,4 410,8
1 any i més 2.086,4 213,8 2.300,2
Total 2.201,8 509,2 2.711,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles