Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 1.466,1
Dones 1.448,9
Total 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.