Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 27,3
Indústria 558,1
Construcció 148,4
Serveis 2.181,1
Total 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.