Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Espanya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Total 44,5
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.