Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Girona. 4t trimestre del 2013
    Valor
Total 49,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.