Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2018
    Valor
Persona principal 3.030,0
Cònjuges 1.808,7
Fills 988,3
Resta de persones de la llar 372,2
Total 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.