Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat / Experiència laboral
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Han treballat   No han treb.     Total
Estudiants 111,7 288,9 400,6
Jubilats, retirats i pensionistes 1.279,4 79,2 1.358,6
Feines de la llar 315,9 153,6 469,5
Altres situacions 135,1 24,0 159,2
No classificables 27,7 8,2 35,9
Total 1.869,8 553,9 2.423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.