Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema1*413Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn. Incubació d'aus
Tema1*414Indústries làcties
Tema1*415Fabricació de sucs i conserves vegetals
Tema1*416Fabricació de conserves de peix i altres productes marins
Tema1*417Fabricació de productes de molineria
Tema1*418Fabricació de pastes alimentàries i productes amilacis
Tema1*419Indústries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes
Tema1*420Indústries del sucre
Tema1*421Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria
Tema1*422Indústries de productes per a l'alimentació animal, incloses les farines de peix
Tema1*423Elaboració de productes alimentaris diversos
Tema1*424Indústries d'alcohols etílics de fermentació
Tema1*425Indústries vinícoles
Tema1*426Sidreries
Tema1*427Fabricació de cervesa i malt cerveser
Tema1*428Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques
Tema1*429Indústries del tabac
Tema1*431Indústries del cotó i les seves mescles
Tema1*432Indústries de la llana i les seves mescles
Tema1*433Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintètiques
Tema1*434Indústries de les fibres dures i les seves mescles
Tema1*435Fabricació de gèneres de punt
Tema1*436Acabat de tèxtils
Tema1*437Fabricació de catifes i tapissos, i de teixits impregnats
Tema1*439Altres indústries tèxtils
Tema1*441Adobament i acabat de cuirs i pells
Tema1*442Fabricació d'articles de cuir i similars
Tema1*451Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)
Tema1*452Fabricació de calçat d'artesania i a mida, inclòs el calçat ortopèdic
Tema1*453Confecció en sèrie de roba de tot tipus i els seus complements
Tema1*454Confecció a mida de roba i els seus complements
Tema1*455Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils
Tema1*456Indústries de la pelleteria
Tema1*461Serrada i preparació industrial de la fusta (serrada, planejament, poliment, rentatge i similars)
Tema1*462Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades i similars)
Tema1*463Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció
Tema1*464Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Tema1*465Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
Tema1*466Fabricació de productes de suro
Tema1*467Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls i similars (llevat de mobles)
Tema1*468Indústries del moble de fusta
Tema1*471Fabricació de pasta paperera
Tema1*472Fabricació de paper i de cartó
Tema1*473Transformació del paper i del cartó
Tema1*474Arts gràfiques (impressió gràfica)
Tema1*475Activitats similars a les arts gràfiques
Tema1*476Edició
Tema1*481Transformació del cautxú
Tema1*482Transformació de matèries plàstiques
Tema1*491Joieria i bijuteria
Tema1*492Fabricació d'instruments de música
Tema1*493Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
Tema1*494Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport
Tema1*495Indústries manufactureres diverses
Tema1*501Edificació i obra civil
Tema1*502Consolidació i preparació de terrenys, demolicions, perforacions per a aflorament d'aigua, fonamentació i pavimentació
Tema1*503Preparació i muntatge d'estructures i cobertes. Pals i torres metàl·liques, carrils, comportes, grues i similars
Tema1*504Instal·lacions i muntatges
Tema1*505Acabat d'obres
Tema1*506Serveis auxiliars de la construcció i dragatges
Tema1*507Construcció, reparació i conservació de tot tipus d'obres
Tema1*508Agrupacions i unions temporals d'empreses
Tema1*611Comerç a l'engròs de tot tipus de mercaderies especificades en els grups del 612 al 617 i 619
Tema1*612Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries. Productes alimentaris, begudes i tabac
Tema1*613Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
Tema1*614Comerç a l'engròs de productes farmacèutics, de perfumeria i per al manteniment i funcionament de la llar
Tema1*615Comerç a l'engròs d'articles de consum durador
Tema1*616Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i de la química
Tema1*617Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial (llevat de la mineria i de la química)
Tema1*618Comercials exportadores i comerç a l'engròs en zones i dipòsits francs
Tema1*619Altres tipus de comerç a l'engròs no especificats en els grups 612 al 618
Tema1*621Comerç a l'engròs de ferralla i rebutjos metàl·lics no fèrrics
Tema1*622Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació
Tema1*623Recuperació i comerç de residus fora d'establiments permanents
Tema1*631Intermediaris del comerç
Tema1*641Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles
Tema1*642Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i dels seus productes derivats
Tema1*643Comerç al detall de peix i altres productes de la pesca, de l'aqüicultura i de cargols
Tema1*644Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis
Tema1*645Comerç al detall de vins i altres begudes
Tema1*646Comerç al detall de productes del tabac i articles per a fumador
Tema1*647Comerç al detall de productes alimentaris i begudes (sense predomini)
Tema1*651Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir
Tema1*652Comerç al detall de medicaments i productes farmacèutics. Comerç al detall de productes de drogueria i neteja; perfumeria i cosmètics, i altres productes químics. Comerç al detall d'articles d'herbolari
Tema1*653Comerç al detall d'articles per al parament de la llar i materials de construcció
Tema1*654Comerç al detall de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions; i de maquinària, accessoris i peces de recanvi
Tema1*655Comerç al detall de combustibles, carburants i lubrificants
Tema1*656Comerç al detall de béns de segona mà, com ara mobles, roba i estris ordinaris d'ús domèstic
Tema1*657Comerç al detall d'instruments musicals i els seus accessoris
Tema1*659Comerç al detall d'altres productes
Tema1*661Comerç al detall mixt o integrat
Tema1*662Comerç al detall mixt o integrat
Tema1*663Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulant, encants i parades de mercat)
Tema1*664Comerç al detall en règim d'expositors en dipòsit i mitjançant màquines expenedores
Tema1*665Comerç al detall per correspondència o catàleg de tot tipus de productes
Tema1*671Serveis de restaurants
Tema1*672Serveis de cafeteries
Tema1*673Serveis de cafeteries i bars, amb menjar i sense
Tema1*674Serveis especials de restaurant, cafeteria i cafè bar
Tema1*675Serveis en quioscos, paradetes, barraques o altres locals similars, situats en mercats o places, a l'aire lliure en la via pública o jardins
anteriors 100 anteriors 100següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF23
2TemaDivisionsNUM320
3TemaAgrupacionsNUM4111
4TemaGrupsNUM5445
5TemaEpígrafsNUM61059