Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaGrups principals
CodiDescripció
TemaADirectors i gerents
TemaBTècnics i professionals científics i intel·lectuals de la salut i l'ensenyament
TemaCAltres tècnics i professionals científics i intel·lectuals
TemaDTècnics i professionals de suport
TemaEEmpleats d'oficina sense tasques d'atenció al públic
TemaFEmpleats d'oficina amb tasques d'atenció al públic
TemaGTreballadors dels serveis de restauració i comerç
TemaHTreballadors dels serveis de salut i que tenen cura de les persones
TemaITreballadors dels serveis de protecció i seguretat
TemaJTreballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres
TemaKTreballadors qualificats de la construcció (excepte operadors de màquines)
TemaLTreballadors qualificats de les indústries manufactureres (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)
TemaMOperadors d'instal·lacions i maquinària fixa, i muntadors
TemaNConductors i operadors de maquinària mòbil
TemaOTreballadors no qualificats en serveis (excepte transports)
TemaPPeons de l'agricultura, la pesca, la construcció, les indústries manufactureres i els transports
TemaQOcupacions militars
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans grupsNUM110
ITemaGrups principalsALF117
2TemaSubgrups principalsNUM262
3TemaSubgrupsNUM3170
4TemaGrups primarisNUM4506