Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaSubgrups principals
CodiDescripció
Tema00Ocupacions militars
Tema11Membres del poder executiu i dels cossos legislatius; personal directiu de l'Administració pública i d'organitzacions d'interès social; directors executius
Tema12Directors de departaments administratius i comercials
Tema13Directors de producció i operacions
Tema14Directors i gerents d'empreses d'allotjament, restauració i comerç
Tema15Directors i gerents d'altres empreses de serveis ncaa
Tema21Professionals de la salut
Tema22Professionals de l'ensenyament infantil, primari, secundari i postsecundari
Tema23Altres professionals de l'ensenyament
Tema24Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i de les enginyeries
Tema25Professionals del dret
Tema26Especialistes en l'organització de l'Administració pública, de les empreses i en comercialització
Tema27Professionals de les tecnologies de la informació
Tema28Professionals en ciències socials
Tema29Professionals de la cultura i de l'espectacle
Tema31Tècnics de les ciències i de les enginyeries
Tema32Supervisors en enginyeria de mines, d'indústries manufactureres i de la construcció
Tema33Tècnics sanitaris i professionals de les teràpies alternatives
Tema34Professionals de suport en finances i matemàtiques
Tema35Representants, agents comercials i similars
Tema36Professionals de suport a la gestió administrativa, tècnics de les forces i cossos de seguretat
Tema37Professionals de suport de serveis jurídics, socials, culturals, esportius i similars
Tema38Tècnics de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
Tema41Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producció i al transport
Tema42Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars
Tema43Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic
Tema44Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes, empleats de finestreta i similars (excepte taquillers)
Tema45Empleats administratius amb tasques d'atenció al públic ncaa
Tema50Cambrers i cuiners propietaris
Tema51Treballadors assalariats dels serveis de restauració
Tema52Dependents de botigues i magatzems
Tema53Comerciants propietaris de botigues
Tema54Venedors (excepte de botigues i magatzems)
Tema55Caixers i taquillers (excepte de banca)
Tema56Treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut
Tema57Altres treballadors que tenen cura de les persones
Tema58Treballadors de serveis personals
Tema59Treballadors dels serveis de protecció i seguretat
Tema61Treballadors qualificats en activitats agrícoles
Tema62Treballadors qualificats en activitats ramaderes (incloses les avícoles, apícoles i similars)
Tema63Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes
Tema64Treballadors qualificats en activitats forestals, pesqueres i cinegètiques
Tema71Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars
Tema72Treballadors d'acabament de construccions i instal·lacions (excepte electricistes), pintors i similars
Tema73Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d'eines i similars
Tema74Mecànics i ajustadors de maquinària
Tema75Treballadors especialitzats en electricitat i electrotecnologia
Tema76Mecànics de precisió en metalls, ceramistes, vidriers, artesans i treballadors de les arts gràfiques
Tema77Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac
Tema78Treballadors de la fusta, tèxtil, confecció, pell, cuir, calçat i altres operaris en oficis
Tema81Operadors d'instal·lacions i maquinària fixa
Tema82Muntadors i engalzadors en fàbriques
Tema83Maquinistes de locomotores, operadors de maquinària agrícola i d'equips pesants mòbils, i mariners
Tema84Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera
Tema91Empleats domèstics
Tema92Altre tipus de personal de neteja
Tema93Ajudants de preparació d'aliments
Tema94Recollidors de residus urbans, venedors de carrer i altres ocupacions elementals de serveis
Tema95Peons agraris, forestals i pesquers
Tema96Peons de la construcció i la mineria
Tema97Peons de les indústries manufactureres
Tema98Peons del transport, descarregadors i reposadors
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans grupsNUM110
ITemaGrups principalsALF117
2TemaSubgrups principalsNUM262
3TemaSubgrupsNUM3170
4TemaGrups primarisNUM4506