Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
TemaCategories
CodiDescripció
TemaAEducació infantil
TemaBEducació primària
TemaCProgrames per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació acadèmica de primera etapa de secundària
TemaDPrimera etapa d'educació secundària
TemaEProgrames per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de primera etapa
TemaFSegona etapa d'educació secundària
TemaGProgrames per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa
TemaHEnsenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny, i esportives
TemaIAltres programes de 2 anys i més que requereixen el títol de batxillerat
TemaJEnsenyaments universitaris de primer i segon cicle
TemaKProgrames que requereixen una titulació universitària
TemaLEnsenyaments universitaris de tercer cicle
TemaMProgrames de formació que no requereixen formació acadèmica
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCategoriesALF113
2TemaGrupsNUM226