Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català
287 Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2871Fabricació de bidons i barrils de ferro o d'acer
Tema2872Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall
Tema2873Fabricació de productes de filferro
Tema2874Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles
Tema2875Fabricació d'altres productes metàl·lics
TemaCorrespondències NACE-REV.1 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema289--Fabricació d'altres productes metàl·lics; activitats de serveis de treball de metalls
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 4 grups industrials
CodiDescripció
1Indústries de béns intermedis
TemaAgregat 5 grups industrials
CodiDescripció
2Indústries de béns intermedis, llevat de l'energia