Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de Nacions Unides
Mundial
Adoptada per la Comissió d'Estadística de Nacions Unides
1968
Francès
1110 Production agricole et élevage
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (fr)-CIIU-REV.3 (fr)
Codi CIIU-REV.3 (fr)Partició (*)Descripció
Tema0111--Culture de céréales et autres cultures n.c.a.
Tema0112--Culture de légumes; horticulture; pépinières
Tema0113--Culture de fruits, de fruits à coque, de plantes pour boissons et pour épices
Tema0121--Élevage de bovins, d'ovins, de caprins, d'équidés; production de lait à la ferme
Tema0122--Élevage d'animaux divers; production de produits animaux divers n.c.a.
Tema0130--Culture et élevage d'animaux associés
Tema0140--Activités annexes à la culture et à l'élevage, sauf activités vétérinaires
Tema0200--Sylviculture, exploitation forestière et activités annexes
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.