Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de Nacions Unides
Mundial
Adoptada per la Comissió d'Estadística de Nacions Unides
1968
Francès
3819 Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel, n.c.a.
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (fr)-CIIU-REV.3 (fr)
Codi CIIU-REV.3 (fr)Partició (*)Descripció
Tema2710--Sidérurgie et première transformation de l'acier
Tema2720--Métallurgie et première transformation des métaux précieux et des métaux non ferreux
Tema2812--Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
Tema2813--Fabrication de générateurs de vapeur (sauf chaudières de chauffage central à eau chaude)
Tema2891--Forge, emboutissage, estampage et profilage du métal; métallurgie des poudres
Tema2892--Traitement et revêtement des métaux; activités de mécanique générale en sous-traitance
Tema2899--Fabrication d'ouvrages en métaux n.c.a.
Tema2912--Fabrication de pompes, de compresseurs et d'articles de robinetterie
Tema2914--Fabrication de fours et de brûleurs
Tema2930--Fabrication d'appareils domestiques n.c.a.
Tema3150--Fabrication de lampes électriques et d'appareils d'éclairage
Tema3190--Fabrication d'autres matériels électriques n.c.a.
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.