Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de Nacions Unides
Mundial
Adoptada per la Comissió d'Estadística de Nacions Unides
1968
Francès
3829 Manchines et matériel, à l'exclusion des machines électriques, n.c.a.
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (fr)-CIIU-REV.3 (fr)
Codi CIIU-REV.3 (fr)Partició (*)Descripció
Tema2912--Fabrication de pompes, de compresseurs et d'articles de robinetterie
Tema2913--Fabrication de paliers, d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
Tema2914--Fabrication de fours et de brûleurs
Tema2915--Fabrication de matériel de levage et de manutention
Tema2919--Fabrication d'autres machines d'usage général
Tema2926--Fabrication de machines pour les industries du textile, de l'habillement et des cuirs
Tema2927--Fabrication d'armes et de munitions
Tema2929--Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
Tema2930--Fabrication d'appareils domestiques n.c.a.
Tema3190--Fabrication d'autres matériels électriques n.c.a.
Tema3420--Fabrication de carrosseries pour véhicules automobiles; fabrication de remorques et de semi-remorques
Tema3599--Fabrication d'autres matériels de transport n.c.a.
Tema3694--Fabrication de jeux et jouets
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.