Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de Nacions Unides
Mundial
Adoptada per la Comissió d'Estadística de Nacions Unides
1968
Francès
3851 Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments de précision et d'appareils de mesure et de contrôle n.c.a.
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (fr)-CIIU-REV.3 (fr)
Codi CIIU-REV.3 (fr)Partició (*)Descripció
Tema2423--Fabrication de produits pharmaceutiques, de produits chimiques à usage médicinal et de produits d'herboristerie
Tema2929--Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
Tema3190--Fabrication d'autres matériels électriques n.c.a.
Tema3311--Fabrication d'instruments et d'appareils médico-chirurgicaux et d'appareils d'orthopédie
Tema3312--Fabrication d'instruments et d'appareils pour la mesure, la vérification, le contrôle, la navigation et d'autres usages, sauf les équipements de contrôle de procesus industriels
Tema3313--Fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.