Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
292 Fabricació de maquinària d'ús especial
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2921Fabricació de maquinària agropecuària i forestal
Tema2922Fabricació de màquines eines
Tema2923Fabricació de maquinària metal·lúrgica
Tema2924Fabricació de maquinària per a l'explotació de mines i pedreres, i per a obres de construcció
Tema2925Fabricació de maquinària per a l'elaboració d'aliments, begudes i tabac
Tema2926Fabricació de maquinària per a l'elaboració de productes tèxtils, peces de vestir i cuirs
Tema2927Fabricació d'armes i municions
Tema2929Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús especial
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-NACE-REV.1 (ca)
Codi NACE-REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema293--Fabricació de maquinària agrària
Tema294--Fabricació de màquines eines
Tema295--Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
Tema296--Fabricació d'armes i municions
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema332--Fabricació de mobles i accessoris, llevat dels metàl·lics
Tema352--Fabricació d'altres productes químics
Tema381--Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema382--Construcció de maquinària i equips mecànics, no elèctrics
Tema383--Construcció de maquinària, aparells, accessoris i subministraments, elèctrics
Tema385--Fabricació d'equips professionals i científics, instruments de mesura i control ncaa, i d'aparells fotogràfics i instruments òptics
Tema390--Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.