Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
33 Ensenyaments de grau mitjà de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny, i esportives
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

L'objectiu d'aquesta etapa és facilitar la incorporació dels joves a la vida activa, contribuir a la formació permanent dels ciutadans i atendre les demandes de qualificació del sistema productiu.
En el sistema educatiu de la LOGSE, la formació professional específica de grau mitjà comprèn un conjunt de cicles formatius amb una organització modular de durada variable, constituïdes per àrees de coneixement teoricopràctiques en funció dels diversos camps professionals.
La superació d'aquesta etapa suposa l'obtenció d'una titulació professional de grau mitjà (títol de tècnic, tècnic auxiliar i similars).
Aquest grup comprèn els programes educatius següents:
* Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà
* Cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny
* Ensenyaments tècnics esportius de grau mitjà Aquest grup comprèn també els programes educatius següents:
* Mòduls professionals experimentals de nivell II (REM: reforma dels ensenyaments mitjans)
* Preparació de proves no escolaritzades de FPI (FPI per a adults)
* Cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics (tres cursos)
* Capacitació agrícola
* Escala bàsica de la guàrdia civil
* Altres estudis equivalents als ensenyaments de formació professional específica de grau mitjà
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema33--Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica y equivalentes, artes plásticas y diseño y deportivas
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema3P8Segon cicle d'ensenyament secundari
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema33--Ensenyaments de grau mitjà de formació professional, arts plàstiques i disseny, i esportius i equivalents
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.