Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
54 Ensenyaments universitaris de primer cicle i equivalents
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest grup inclou els estudis universitaris que tenen normalment una durada de 3 anys o l'equivalent en crèdits, i la finalització dels quals dóna dret al títol de diplomat, enginyer tècnic o arquitect tècnic.
El requisit general d'ingrés a aquests programes és posseir el títol de batxillerat i, si s'escau, la prova d'accés a la universitat. També hi poden accedir directament els alumnes que provenen de cicles formatius de formació professional de grau superior, així com persones majors de 25 anys que no posseeixen el títol de batxillerat mitjançant una prova de maduresa específica.
Aquest grup comprèn els programes educatius següents:
* Diplomatura universitària
* Enginyeria tècnica
* Arquitectura tècnica Aquest grup comprèn també els programes educatius següents:
* Estudis superiors de conservació i restauració de béns culturals
* Estudis superiors de ceràmica
* Ensenyament militar de formació per a la incorporació a l'escala d'oficials de les forces armades i la guàrdia civil
* Pilot de transport de línia aèria
* Estudis de turisme (tècnic en empreses i activitats turístiques)
* Estudis superiors de disseny
* Altres estudis equivalents a una diplomatura universitària
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema54--Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema5P1Primer cicle de l'educació terciària (no condueix directament a una qualificació avançada)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema61P02Graus universitaris de fins a 240 crèdits ECTS i equivalents
Tema62--Diplomatures universitàries i equivalents
Tema71P02Graus universitaris de més de 240 crèdits ECTS i equivalents
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.