Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
55 Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, només de segon cicle i equivalents
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest grup inclou els estudis universitaris de primer i segon cicle que tenen una durada de quatre, cinc o sis anys, o bé el seu equivalen en crèdits. La finalització d'aquests estudis dóna dret al títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
El requisit general d'accés a aquests programes és el títol de batxillerat i la superació de la prova d'accés a la universitat. També poden accedir-hi directament els alumnes que provenen de determinats cicles formatius de formació professional de grau superior. Les persones de més de 25 anys i sense títol de batxillerat també poden accedir-hi mitjançant una prova de maduresa específica.
En aquest grup també s'inclouen els estudis de només segon cicle, de 2 anys de durada, que es duen a terme quan s'ha cursat un primer cicle. El requisit d'accés a aquests programes és la finalització d'un programa de primer cicle. La finalització d'aquests estudis dóna dret al títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
Aquest grup comprèn els programes educatius següents:
* Llicenciatura universitària
* Arquitectura
* Enginyeria
* Estudis universitaris només de segon cicle Aquest grup comprèn també els programes educatius següents:
* Art dramàtic
* Grau superior de música
* Grau superior de dansa
* Ensenyament militar de formació per a la incorporació a l'escala superior d'oficials de les forces armades i la guàrdia civil
* Altres estudis equivalents a una llicenciatura universitària
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema55--Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema5P1Primer cicle de l'educació terciària (no condueix directament a una qualificació avançada)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema61P02Graus universitaris de fins a 240 crèdits ECTS i equivalents
Tema71P02Graus universitaris de més de 240 crèdits ECTS i equivalents
Tema72--Llicenciatures i equivalents
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.