Saltar al contenido principal
Subgrupos principales
Código Descripción
01 Forces armades
11 Membres del poder executiu i dels cossos legislatius i personal directiu de l'administració pública i d'organitzacions d'especial interès
12 Directors d'empresa
13 Gerents d'empreses
21 Professionals de les ciències físiques, matemàtiques i de l'enginyeria
22 Professionals de les ciències biològiques i de la salut
23 Professionals de l'ensenyament
24 Altres tècnics i professionals científics i intel·lectuals
31 Professionals de suport de les ciències físiques i químiques i en enginyeria
32 Professionals de suport de les ciències naturals i la salut
33 Professionals de nivell mitjà d'ensenyament
34 Altres professionals de suport
41 Empleats d'oficina
42 Empleats que tracten directament amb el públic
51 Treballadors de serveis personals i de protecció
52 Models, venedors i demostradors
61 Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres
71 Treballadors de les indústries extratives i de la construcció
72 Treballadors de la metal·lúrgia, la construcció de maquinària i similars
73 Mecànics de precisió, artesans, treballadors de les arts gràfiques i similars
74 Altres treballadors artesans i d'altres oficis
81 Operadors d'instal·lacions fixes i similars
82 Operadors de màquines i muntadors
83 Conductors i operadors d'equips mòbils
91 Treballadors no qualificats de vendes i serveis
92 Peons agraris, pesquers i similars
93 Peons de la mineria, la construcció, la indústria manufacturera i el transport