Saltar al contenido principal
Subgrupos
Código Descripción
010 Forces armades
111 Membres del poder executiu i dels cossos legislatius i personal directiu de l'administració pública
114 Personal directiu d'organitzacions d'especial interès
121 Directors generals i presidents executius
122 Directors de departaments de producció i d'operacions
123 Altres directors de departaments especialitzats
131 Gerents d'empreses
211 Físics, químics i similars
212 Matemàtics, estadístics i similars
213 Professionals de la informàtica
214 Arquitectes, enginyers i similars
221 Professionals de les ciències biològiques
222 Professionals de la salut (llevat del personal d'infermeria)
223 Infermers i professionals d'obstetrícia
231 Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior
232 Professors d'ensenyament secundari
233 Professors d'ensenyament primari i infantil
234 Professors d'educació especial
235 Altres professionals de l'ensenyament
241 Professionals de l'organizació i administració d'empreses
242 Professionals del dret
243 Arxivers, bibliotecaris i professionals similars
244 Professionals de les ciències socials i humanes
245 Escriptors i artistes creatius o interpretatius
246 Professionals de la religió
247 Professionals de l'administració pública
311 Tècnics en ciències físiques i químiques i en enginyeria
312 Professionals tècnics de la informàtica
313 Operadors d'equips òptics i electrònics
314 Tècnics i controladors de la navegació marítima i aeronàutica
315 Inspectors en seguretat i control de qualitat
321 Tècnics en ciències naturals i similars
322 Professionals de suport de la salut (llevat del personal d'infermeria)
323 Professionals de suport d'infermeria i d'obstetrícia
331 Professors de nivell mitjà d'ensenyament primari
332 Professors de nivell mitjà d'ensenyament infantil
333 Professors de nivell mitjà d'educació especial
334 Altres professors de nivell mitjà
341 Professionals de suport d'operacions financeres i comercials
342 Agents comercials i corredors
343 Professionals de suport de gestió administrativa
344 Professionals de suport de duanes, tributs i professionals similars de les administracions públiques
345 Detectius i inspectors de policia
346 Professionals de suport de la promoció social
347 Professionals de suport d'activitats artístiques, espectacles i esports
348 Professionals de suport de la religió
411 Secretaris i operadors de màquines d'oficina
412 Empleats de comptabilitat i serveis financers
413 Empleats del registre de materials i de transports
414 Empleats de biblioteques, correus i arxius
419 Altres empleats administratius
421 Caixers, taquillers i similars
422 Empleats de serveis d'informació al client
511 Treballadors que atenen passatgers i similars
512 Treballadors de serveis de restauració
513 Treballadors d'atencions personals i similars
514 Altres treballadors de serveis personals a particulars
516 Treballadors de serveis de protecció i seguretat
521 Models de moda, art i publicitat
522 Venedors i demostradors de botigues, magatzems i mercats ambulants
611 Agricultors i jardiners orientats al mercat
612 Criadors i treballadors pecuaris qualificats de la cria d'animals per al mercat i similars
613 Treballadors qualificats en explotacions agropecuàries
614 Treballadors qualificats en explotacions forestals i similars
615 Treballadors qualificats de la pesca, caçadors i paranyers
711 Miners, artillers metxers, trossejadors i gravadors de pedra
712 Treballadors en obres estructurals de la construcció i similars
713 Treballadors d'acabats d'edificis i similars
714 Pintors, netejadors de façanes i similars
721 Emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques i similars
722 Ferrers, fabricants d'eines i similars
723 Mecànics i ajustadors de maquinària
724 Mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics
731 Mecànics de precisió en metalls i materials similars
732 Terrissaires, treballadors del vidre i similars
733 Artesans de la fusta, el tèxtil, el cuir i materials similars
734 Treballadors de les arts gràfiques i similars
741 Treballadors del processament d'aliments i similars
742 Treballadors del tractament de la fusta, ebenistes i similars
743 Treballadors dels tèxtils i de la confecció i similars
744 Treballadors de les pells, el cuir i el calçat
811 Operadors d'instal·lacions mineres i de processament de minerals
812 Operadors d'instal·lacions de processament de metalls
813 Operadors d'instal·lacions de vidrieria, ceràmica i similars
814 Operadors d'instal·lacions de processament de la fusta i de la fabricació del paper
815 Operadors d'instal·lacions de tractaments químics
816 Operadors d'instal·lacions de producció d'energia i similars
817 Operadors de robots industrials
821 Operadors de màquines de treballar metalls i altres productes minerals
822 Operadors de màquines de fabricar productes químics
823 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i plàstic
824 Operadors de màquines de fabricar productes de fusta
825 Operadors de màquines d'impremta, d'enquadernació i de fabricació de productes de paper
826 Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils, de pell i de cuir
827 Operadors de màquines d'elaborar aliments i productes similars
828 Muntadors
829 Altres operadors de màquines i muntadors, ncaa
831 Maquinistes de locomotores i similars
832 Conductors de vehicles de motor
833 Operadors de maquinària agrícola mòbil i d'altres equips mòbils
834 Mariners de coberta de vaixell i similars
911 Venedors ambulants i similars
912 Enllustradors i altres treballadors del carrer no qualificats
913 Personal domèstic i similars, empleats de neteja i bugaders
914 Conserges d'edificis, netejavidres i similars
915 Mossos d'equipatge, guardians, vigilants i similars
916 Recollidors d'escombraries i similars
921 Peons agraris, pesquers i similars
931 Peons de la mineria i de la construcció
932 Peons de la indústria manufacturera
933 Peons del transport i descarregadors