Saltar al contenido principal

08 — Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics

  Aquesta divisió comprèn:

  • L'extracció en mines o pedreres.
  • El dragatge de dipòsits al·luvials.
  • El trossejament de pedres.
  • La utilització de salines.

  Els productes obtinguts d'aquestes indústries extractives s'utilitzen, principalment, en la construcció (com ara sorres, pedres i similars), en la fabricació de materials (com ara argila, guix, calci i similars) i productes químics, i similars.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • L'elaboració dels minerals extrets (com ara la trituració, la polvorització, el tallament, la neteja, l'assecatge, la classificació i la mescla).

  Propuesta de hashtag corto

  Extracció minerals no metàl·lics ni energètics

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  08 Otras industrias extractivas
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  08 Other mining and quarrying