Saltar al contenido principal

4669 — Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs de material de transport, excepte els vehicles de motor, motocicletes i bicicletes.
  • El comerç a l'engròs de robots de fabricació en cadena.
  • El comerç a l'engròs de filferro, interruptors i altres equips d'instal·lació per a ús industrial.
  • El comerç a l'engròs d'altres tipus de material elèctric com ara motors elèctrics i transformadors.
  • El comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips no classificat anteriorment per a la indústria (excepte per a la mineria, la construcció, l'enginyeria civil i el tèxtil), el comerç i la navegació i altres serveis.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El comerç a l'engròs d'instruments i equips de mesura.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de vehicles de motor, remolcs i caravanes (vegeu 451).
  • El comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor (vegeu 4531).
  • El comerç a l'engròs de motocicletes (vegeu 4540).
  • El comerç a l'engròs de bicicletes (vegeu 4649).
  • El comerç a l'engròs d'extintors (vegeu 4674).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Comerç engròs altres tipus maquinària i equips

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  4669 Wholesale of other machinery and equipment