Saltar al contenido principal

4673 — Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs de fusta en brut.
  • El comerç a l'engròs de productes de primera transformació de la fusta.
  • El comerç a l'engròs de pintures i vernissos.
  • El comerç a l'engròs de materials de construcció, com ara sorra, grava, maons i similars.
  • El comerç a l'engròs de papers pintats i revestiments per a terres.
  • El comerç a l'engròs de vidre pla.
  • El comerç a l'engròs de sanitaris: banyeres, lavabos, vàters i altres sanitaris.
  • El comerç a l'engròs d'edificis prefabricats.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El comerç a l'engròs d'alarmes contra incendis i robatoris.

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Comerç engròs fusta i materials construcció