Saltar al contenido principal

4677 — Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs (compra i venda) de rebuigs metàl·lics i no metàl·lics i de ferralla, així com de materials de reciclatge, inclosa la recollida, classificació, separació, desballestament de béns fora d'ús, com ara automòbils, amb la finalitat d'obtenir components reutilitzables, embalatge, emmagatzematge i lliurament, però sense un veritable procés de transformació. A més, els rebuigs comprats i venuts segueixen mantenint un valor.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El desballestament d'automòbils, ordinadors, televisors i altres equips amb la finalitat d'obtenir components reutilitzables per ser venuts.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La recollida de residus domèstics i industrials (vegeu 381).
  • El tractament de rebuigs per eliminar-los i no per utilitzar-los posteriorment en un procés de fabricació industrial (vegeu 382).
  • El tractament de rebuigs i ferralla i altres articles i la conversió en primeres matèries secundàries on es requereix una veritable transformació. La primera matèria secundària resultant és apta per a la utilització directa en un procés de fabricació industrial i no constitueix un nou producte final (vegeu 383).
  • El desballestament d'automòbils, ordinadors, televisors i altres equips per a la recuperació de materials (vegeu 3831).
  • El desballestament naval (vegeu 3831).
  • La trituració d'automòbils mitjançant un procés mecànic (vegeu 3832).
  • El comerç al detall de béns de segona mà (vegeu 4779).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Comerç engròs ferralla i productes rebuig

  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  4677 Wholesale of waste and scrap