Saltar al contenido principal

6920 — Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal

  Aquesta classe comprèn:

  • El registre comptable de les transaccions comercials d'empreses o altres entitats.
  • La preparació o auditoria de comptes financers.
  • La inspecció de comptes financers i la certificació de l'exactitud.
  • La preparació de declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost de societats.
  • Les activitats d'assessorament i representació (no jurídiques) exercides davant l'Administració tributària en nom dels seus clients.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les activitats de tractament i tabulació de dades (vegeu 6311).
  • L'assessorament sobre l'administració d'empreses com ara les tasques de concepció de sistemes de comptabilitat, de programes de comptabilitat de costos, procediments de control pressupostari (vegeu 7022).
  • La gestió del cobrament de factures (vegeu 8291).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal