Saltar al contenido principal

2829 — Fabricació d'altre tipus de maquinària d'ús general ncaa

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de màquines i aparells per pesar (excepte les balances de precisió de laboratori):
   • Balances domèstiques i per al comerç, bàscules de plataforma, bàscules per a pesada contínua, bàscules pont i similars.
  • La fabricació de màquines i aparells per a la filtració o la depuració de líquids.
  • La fabricació de màquines i aparells per projectar, dispersar o polvoritzar matèries líquides o en pols:
   • La fabricació de pistoles de polvorització d'aerosol, extintors, màquines i aparells de raig de sorra, màquines i aparells per a rentatge per raig de vapor i similars.
  • La fabricació de màquines i aparells per empaquetar o embalar mercaderies:
   • Màquines per l'ompliment, tancament, segellament, capsulació o etiquetatge d'envasos i similars.
  • La fabricació de màquines i aparells per rentar i assecar ampolles i per gasar begudes.
  • La fabricació d'unitats de destil·lació i rectificació per a refineries de petroli, indústries químiques, indústries de begudes i similars.
  • La fabricació d'intercanviadors de calor.
  • La fabricació de maquinària per a la liquació d'aire o gas.
  • La fabricació de generadors de gas.
  • La fabricació de calandres i altres laminadors, excepte de metalls o vidre.
  • La fabricació de centrifugadores (excepte les desnatadores i assecadores de roba).
  • La fabricació de juntes d'estanquitat i d'altres juntes construïdes amb una combinació de materials o de capes d'aquest material.
  • La fabricació de màquines expenedores automàtiques.
  • La fabricació de peces de maquinària d'ús general.
  • La fabricació de ventiladors de sostre.
  • La fabricació de nivells, cintes mètriques i eines manuals similars, instruments de precisió de maquinista (excepte òptics).
  • La fabricació d'equips de soldadura no elèctrica.
  • La fabricació de torres de refrigeració i estructures similars per a la refrigeració directa mitjançant aigua recirculada.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de balances de precisió de tipus laboratori (vegeu 2651).
  • La fabricació de maquinària de congelació i refrigeració per a ús domèstic (vegeu 2751).
  • La fabricació de ventiladors domèstics (vegeu 2751).
  • La fabricació d'equips per a soldadura elèctrica (vegeu 2790).
  • La fabricació de màquines i aparells de polvorització per a usos agrícoles (vegeu 2830).
  • La fabricació de laminadores i màquines per laminar metalls, vidre i cautxú, i de cilindres per a aquests (vegeu 2891 i 2899).
  • La fabricació de forns assecadors per a ús agrícola (vegeu 2893).
  • La fabricació de maquinària per al filtratge o la depuració d'aliments (vegeu 2893).
  • La fabricació de desnatadores (vegeu 2893).
  • La fabricació d'assecadores comercials de roba (vegeu 2894).
  • La fabricació de maquinària per a la impressió tèxtil (vegeu 2894).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Fabricació altre tipus maquinària ús general ncaa