Saltar al contenido principal

4221 — Construcció de xarxes per a fluids

  Aquesta classe comprèn:

  • La construcció de xarxes de distribució i xarxes dels edificis i estructures que són part integral d'aquests sistemes.
  • La construcció d'obres d'enginyeria civil per a:
   • Sistemes de canonades de llarga distància i urbanes.
   • Sistemes de canonades de subministrament d'aigua.
   • Canals de regatge.
   • Grans dipòsits.
  • La construcció de xarxes de clavegueram, inclosa la seva reparació.
  • La construcció de plantes de sanejament públic (depuradores).
  • La construcció d'estacions de bombeig.

  Aquesta classe comprèn també:

  • La perforació de pous hidràulics.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Els serveis de direcció d'obres relacionats amb projectes d'edificació (vegeu 711).
  • Els serveis de direcció d'obres d'enginyeria civil (vegeu 7112).
  • Les activitats de certificació d'obres (vegeu 7490).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Construcció xarxes per a fluids

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  4221 Construcción de redes para fluidos
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  4221 Construction of utility projects for fluids