Saltar al contenido principal

1120 — Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    1 Béns intermedis energètics