Saltar al contenido principal

1320 — Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics