Saltar al contenido principal

1753 — Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, llevat de la roba de vestir

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    5 Béns de consum no durador