Saltar al contenido principal

2451 — Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    5 Béns de consum no durador