Saltar al contenido principal

2522 — Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics