Saltar al contenido principal

2615 — Fabricació i manipulació d'altres vidres (inclòs el vidre tècnic)

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics