Saltar al contenido principal

2621 — Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    5 Béns de consum no durador