Saltar al contenido principal

2661 — Fabricació d'elements de formigó per a la construcció

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics