Saltar al contenido principal

2682 — Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics