Saltar al contenido principal

2733 — Producció de perfils en fred amb conformació per doblegament

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics