Saltar al contenido principal

Aquest grup comprèn:

  • La fabricació per compte d'altri de productes acabats i semiacabats de foses segons les especificacions del contractista.

Aquest grup no comprèn:

  • La fabricació de productes acabats de fosa (venuts per catàlegs) com ara tubs i articles similars (vegeu 27.21), calderes i radiadors (vegeu 28.2 i 28.3), articles metàl·lics per a la llar (vegeu 28.75), etc.
  • La fosa realitzada en relació amb la fabricació de productes metàl·lics (vegeu les divisions del 27 al 36).

Propuesta de hashtag corto

Fosa de metalls

Correspondencia con CNAE-74 (ca)
Código Descripción Particiones
311 Foneries 2
Correspondencia con IAE-96 (ca)
Código Descripción Particiones
1*311 Foneries 2
Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
Código Descripción
275 Fosa de metalls

Rúbrica de la agregación 3 nivells tecnològics a la cual pertenece

07 Metalls no ferrosos

Rúbrica de la agregación 4 nivells tecnològics a la cual pertenece

14 Metalls no ferrosos

Rúbrica de la agregación 55 sectors industrials a la cual pertenece

35 Metal·lúrgia