Saltar al contenido principal

2821 — Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament