Saltar al contenido principal

2914 — Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament